4.3
Your Rating
التقييم
Star Martial God Technique Average 4.3 / 5 out of 50
الترتيب
60th, it has 28K views
أسماء أخرى
星武神诀 (Chinese), Xing Wu Shen Jue (Novel), Xīng Wǔ Shén Jué, Tinh Võ Thần Quyết, Tinh Vũ Thần Quyết
الكاتب
الرسام
التصنيفات